İlaç Geri Çekmeleri Hakkında

TİTCK tarafından duyurulmuştur.

İlaç geri çekme işleminde eczaneler, “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik” 27. Maddesi gereğince; geri çekme işlemi uygulanmış olan ilaçları istedikleri depoya iade edebilirler.

https://www.titck.gov.tr/Duyurular/DuyuruGetir?id=3397