Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği

TİTCK tarafından “Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği”’nin taslağı yayımlanmıştır. Detalı bilgi için;

https://www.titck.gov.tr/Duyurular/DuyuruGetir?id=3385