Girdi yapan Regula Inspection Services

FDA’dan Veri Bütünlüğü Kılavuzu

Veri Bütünlüğü ve GMP Uyumu Soru & Cevap Yeni yayımlanan kılavuz FDA’nın 2016 yılı Nisan ayında yayımlamış olduğu Taslak dokümana bir güncelleme niteliği taşıyor. Özellikle son yıllarda başta FDA olmak üzere bir çok sağlık otoritesi Veri Bütünlüğü konusunun GMP Uyumunda ayrılmaz bir parça olduğunu vurgulamaktadır.